Czas przeszły Pretérito Perfecto - język hiszpański

Czas przeszły Pretérito Perfecto to czas używany do niedalekiej przeszłości. Jest bardzo podobny do angielskiego czasu Present Perfect.

Zdania w czasie Pretérito Perfecto wyglądają tak:

He comido demasiado. Za dużo zjadłem.
Ha salido de casa. Wyszła z domu.
Hemos estado en la fiesta. Byliśmy na imprezie.


Jak widzimy, czas Pretérito Perfecto składa się z odpowiedniej formy czasownika posiłkowego haber (którego nie tłumaczymy na polski) oraz czasownika podstawowego w formie zwanej participio pasado:

haber + participio pasado = pretérito perfecto


Każda osoba ma swoją formę czasownika posiłkowego haber, zobaczmy jak wyglądają:


  Singular
Plural
1.osoba he hemos
2.osoba has habéis
3.osoba ha han


A teraz participio pasado czyli forma czasownika. Jej tworzenie jest bardzo proste: jeśli czasownik ma końcówkę -ar, czyli należy do I grupy koniugacyjnej, zmieniamy mu końcówkę na -ado, jeśli natomiast należy do II lub III grupy koniugacyjnej, czyli kończy się na -er lub -ir, jego końcówka zmieniana jest na -ido:

I grupo -ar -ado estar estado
II grupo -er -ido comer comido
III grupo -ir -ido vivir vivido


Niektóre participio pasado są nieregularne, jeszcze się z nimi zetkniemy.

A w międzyczasie już możemy układać zdania w Pretérito Perfecto:

He perdido mi reloj. Zgubiłem swój zegarek.
Has estado en la escuela. Byłeś w szkole.
Ha comido muchas chuletas. Zjadł/zjadła dużo kotletów.
Hemos escuchado la radio. Słuchaliśmy radia.
Habéis vivido en Polonia. Mieszkaliście w Polsce.
Han salido de fiesta. Wyszli na imprezę.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.