Czas przeszły Pretérito Perfecto - język hiszpański

Czas przeszły Pretérito Perfecto to czas używany do niedalekiej przeszłości. Jest bardzo podobny do angielskiego czasu Present Perfect.

Zdania w czasie Pretérito Perfecto wyglądają tak:
 

He comido demasiado. Za dużo zjadłem.
Ha salido de casa. Wyszła z domu.
Hemos estado en la fiesta. Byliśmy na imprezie.


Jak widzimy, czas Pretérito Perfecto składa się z odpowiedniej formy czasownika posiłkowego haber (którego nie tłumaczymy na polski) oraz czasownika podstawowego w formie zwanej participio pasado, czyli naszego imiesłowu:
 

haber + participio pasado = pretérito perfecto


Każda osoba ma swoją formę czasownika posiłkowego haber, zobaczmy jak wyglądają:

 

Singular Plural
1.osoba he hemos
2.osoba has habéis
3.osoba ha han


A teraz participio pasado czyli forma czasownika. Jej tworzenie jest bardzo proste: jeśli czasownik ma końcówkę -ar, czyli należy do I grupy koniugacyjnej, zmieniamy mu końcówkę na -ado, jeśli natomiast należy do II lub III grupy koniugacyjnej, czyli kończy się na -er lub -ir, jego końcówka zmieniana jest na -ido:
 

I grupo -ar -ado estar estado
II grupo -er -ido comer comido
III grupo -ir -ido vivir vivido


Niektóre participio pasado są nieregularne, jeszcze będziemy o nich mówić.


A w międzyczasie już możemy układać zdania w Pretérito Perfecto:
 

He perdido mi reloj. Zgubiłem swój zegarek.
Has estado en la escuela. Byłeś w szkole.
Ha comido muchas chuletas. Zjadł/zjadła dużo kotletów.
Hemos escuchado la radio. Słuchaliśmy radia.
Habéis vivido en Polonia. Mieszkaliście w Polsce.
Han salido de fiesta. Wyszli na imprezę.

Teraz czas na nieregularne formy participio pasado, które trzeba niestety zapamiętać. Pewnym pocieszeniem może być dla Was to, że będziecie ich używać nie tylko przy tworzeniu czasowników w czasie Pretérito Perfecto, ale będą one też spełniały funkcję przymiotników (zarówno regularne i nieregularne participios), np. he abierto - otworzyłem/am; abierto - otwarty. Oto najważniejsze, nieregularne participios pasados:

VER widzieć VISTO
HACER robić HECHO
DECIR powiedzieć DICHO
PONER kłaść PUESTO
ABRIR otwierać ABIERTO
ROMPER psuć, łamać ROTO
ESCRIBIR pisać ESCRITO
MORIR umierać MUERTO
VOLVER wracać VUELTO

Spójrzmy jeszcze na przykłady z tymi formami:

Hoy he visto una película estupenda. Dziś widziałem/am świetny film.
¿Has hecho los deberes ya? Zrobiłeś już lekcje?
Hemos abierto todas las ventanas. Otworzyliśmy wszystkie okna.
¿Habéis dicho una mentira alguna vez? Czy kiedykolwiek skłamaliście (dosł. powiedzieliście kłamstwo)?
Han vuelto de vacaciones esta semana. Wrócili z wakacji w tym tygodniu.

Komentarze (1)

madlen1998
09 lis 2015

Bardzo przydatny post, dzięki któremu zrozumiałam czas Pretérito Perfecto. Dziękuję! :-)

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.